facebook

Polecane strony

HODOWLA ROŚLIN - POCZĄTKI VITROPLANT


W 1968 r. w Kombinacie Ogrodniczym w Owińskach k. Poznania powstało pierwsze w Polsce laboratorium przyzakładowe. Laboratorium powstało z inicjatywy prof. Władysława Oszkinisa. W pracowni testowano sadzonki goździków w celu wykrycia obecności chorób grzybowych pasożytujących w wiązkach przewodzących. Kierownikiem laboratorium został mgr Zbigniew Lindner, który przeniósł je do Owińsk z Katedry Roślin Ozdobnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu wraz z przydzielonym mu pracownikiem technicznym. Ówczesny dyrektor Kombinatu inż. Kazimierz Kafarski wyposażył pracownię w niezbędny sprzęt, odczynniki i pomieszczenie typu chłodni.

  • lab1.jpg
  • lab2.jpg
  • lab3.jpg


We wrześniu 1968 r. w laboratorium rozpoczęły pracę mgr Elżbieta Hauzińska-Zenkteler i mgr Ewa Nowakowska, przystępując do testowania sadzonek goździków, rozmnażanych na skalę produkcyjną i sprzedawanych w kraju i na eksport.

Pod koniec 1969 r. rozpoczęto prace nad uwolnieniem goździków od wirusów metodą kultur izolowanych merystemów wierzchołkowych in vitro, a później nad mikrorozmnażaniem goździków tą metodą po raz pierwszy w Polsce.

W 1970 r. rozpoczęli pracę mgr Hanna Handkiewicz – biolog i inż. ogrodnik Grzegorz. Grabarkiewicz, który wkrótce został kierownikiem laboratorium. Pracownicy laboratorium doskonalili swoje umiejętności pod opieką wybitnych specjalistów, jak prof. dr hab. Krystyna Kukułczanka z OB we Wrocławiu – autorytet w dziedzinie rozmnażania roślin ozdobnych w szkle oraz dr Kazimierz Mynett - pracownik naukowy Instytutu Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Pracownicy laboratorium uczestniczyli w stażach krajowych, seminariach i konferencjach naukowych, a także szkolili pracowników nowopowstających laboratoriów z innych kombinatów ogrodniczych w Polsce.

  • lab4.jpg
  • lab5.jpg
  • lab6.jpg


W 1972 r. uruchomiono pracownię analiz glebowych, którą poprowadził chemik mgr Wiesław Wysocki. W tym samym roku rozpoczęła pracę dr Lidia Burkot-Klonowa – fitopatolog, która zajęła się palącym wówczas problemem pasożytniczego więdnięcia goździków. Wszystkie mateczniki goździków, wiodącej uprawy w Owińskach, pochodziły z kultur merystemów i były wolne od wirusów. W laboratorium przystosowano do potrzeb produkcyjnych metody testowania biologicznego i serologicznego, wykrywające najważniejsze choroby wirusowe goździków jak pstrość i pierścieniową plamistość liści goździka. Metody te wprowadziła wirusolog dr Anna Kamińska z SGGW w Warszawie, poźniej ze Stacją Hodowli Ziemniaka w Boninie. Natomiast przy współpracy ze Stacją Hodowli Ziemniaka w Gorzyniu Wlkp. wyprodukowano surowice przydatne do masowego testowania mateczników, które ponadto podlegały rygorystycznej selekcji klonalnej (ocenie wydajności i jakości sadzonek). Działalność laboratorium przyczyniła się do tego, że Zakład dysponował zdrowymi i wartościowymi klonami goździka, a także nową odmianą goździka czerwonego o nazwie Polonia zarejstrowanego przez CBORU (Słupia Wielka). Był to tetraploid o pachnących, okazałych kwiatach, mocnym niepękającym kielichu i sztywnej łodydze.

W 1974 r. pracownicy Kombinatu Ogrodniczego otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za wprowadzenie nowoczesnej metody rozmnażania roślin (in vitro) w produkcji ogrodniczej. Młoda kadra inż. techniczna z Owińsk (w większości absolwenci AR w Poznaniu) swoje ogromne doświadczenie, praktyczną wiedzę i nowatorskie rozwiązania, wprowadzała w innych zakładach produkcyjnych, a także u prywatnych producentów na terenie całej Polski.


 
Redesign by: Webmaster Mietek.